mechanika i budowa maszyn cnc - praca zaliczeniowa z podstaw informatyki!

Branżowe: obrabiarki cnc wypalarki cnc

Jeśli szukałeś informacji o obrabiarkach lub wycinarkach cnc zapraszam do serwisów branżowych i specjalistycznych (linki powyżej).

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Informator dla kierunku: mechanika i budowa maszyn

  specjalności:
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • pojazdy samochodowe
 • alternatywne źródła i przetwarzanie energii
  Studia dzienne:
 • magisterskie (10 semestrów)
 • inżynierskie (8 semestrów)

Zatwierdzone uchwałą Rady Wydziału WBMiL dnia 14 lipca 2004
Obowiązuje od roku akademickiego 2004/2005

Rzeszów 2004

Strona główna
 1. Wstęp
  1. profil absolwenta
   1. specjalność: komputerowe wspomaganie wytwarzania (MDT)
   2. specjalność: pojazdy samochodowe (MDE)
   3. specjalność: alternatywne źródła i przetwarzanie energii (MDA)
  2. charakterystyka planu studiów
  3. praktyki studenckie
 2. Plany studiów
 3. Ramowe programy studiów
  1. Przedmioty kształcenia ogólnego - A
   1. A-DF Wychowanie fizyczne
   2. A-DJ Lektorat języka obcego
   3. A-ME Ekologia
   4. A-ZE Ekonomia
   5. A-MT Podstawy zarządzania
  2. Przedmioty podstawowe - B
   1. B-MC Wprowadzenie do techniki
   2. B-ZB Matematyka
   3. B-MO Matematyka (metody numeryczne)
   4. B-MK Grafika inżynierska
   5. B-BF Fizyka I
   6. B-MC Fizyka II
   7. B-MF Podstawy informatyki
   8. B-MA Mechanika ogólna
   9. B-MA Wytrzymałość materiałów
   10. B-MA Dynamika maszyn
  3. Przedmioty kierunkowe - C
   1. C-ED+EP Podstawy elektrotechniki i elektroniki
   2. C-MK Systemy komputerowe CAD
   3. C-MK Podstawy konstrukcji maszyn
   4. C-MC Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej
   5. C-MO Miernictwo i systemy pomiarowe
   6. C-MI Podstawy automatyki
   7. C-MD Termodynamika techniczna
   8. C-MB Mechanika płynów
    1. C-MP Techniki wytwarzania I / Przetwórstwo tworzyw sztucznych
    2. C-MG Techniki wytwarzania II / Odlewnictwo i spawalnictwo
    3. C-MO Techniki wytwarzania III / Obróbka skrawaniem i narzędzia
    4. C-MP Techniki wytwarzania IV / Przeróbka plastyczna
    5. C-MC Techniki wytwarzania V / Niekonwencjonalne metody wytwarzani
   9. C-MO Systemy komputerowe CAM
   10. C-MO Podstawy napędu maszyn
   11. C-MC Materiały niemetalowe i powłoki ochronne
   12. C-MT Podstawy technologii maszyn
   13. C-MO Maszyny technologiczne
   14. C-MO Podstawy niezawodności maszyn
   15. C- Wykład monograficzny
  4. Przedmioty specjalnościowe - studia magisterskie
   1. Specjalność: komputerowe wspomaganie wytwarzania - T
    1. 341 - część 1
    2. 342 - część 2
    3. 343 - część 3
    4. 344 - część 4
    5. Bloki przedmiotów do wyboru - dyplomujących
     1. Systemy CAD/CAM w obróbce ubytkowej
     2. Programowanie obrabiarek NC
     3. Zintegrowane systemy produkcyjne
     4. Systemy CAD/CAM w przeróbce plastycznej
     5. Inżynieria materiałów metalowych
     6. Komputerowe projektowanie technologii
     7. Sterowanie jakością procesów wytwarzania
     8. Projektowanie procesów montażu
     9. Przygotowanie produkcji
     10. Nowoczesne technologie odlewnicze
   2. Specjalność: pojazdy samochodowe - S
    1. 3421 - część 1
    2. 3422 - część 2
    3. 3423 - część 3
    4. 3424 - część 4
    5. Bloki przedmiotów do wyboru - dyplomujących
     1. Samochody
     2. Maszyny Robocze Samojezdne
     3. Silniki Spalinowe
     4. Diagnostyka Samochodów
   3. Specjalność: alternatywne źródła i przetwarzanie energii - N
    1. N-MD+MB Procesy energetyczne w biosferze
    2. N-MB Dynamika płynów
    3. N-MD Racjonalna gospodarka energetyczna
    4. N-MD Wymiana ciepła i masy
    5. N-MD Urządzenia energetyczne
    6. N-ML Turbiny gazowe
    7. N-MD+MB Metrologia procesów energetycznych
    8. N-MD+MA Metody numeryczne w zastosowaniach inżynierskich
    9. N-MB Energia wód i atmosfery
    10. N-MD Energia słoneczna i cieplna biosfery
    11. N-MD Ekologiczne techniki spalania i energia biomasy
    12. N Praca przejściowa
    13. N-MD Energetyka a środowisko
    14. N-MA Wytrzymałość urządzeń energetycznych
    15. N-MD Alternatywne technologie energetyczne
    16. N-MD Alternatywne urządzenia energetyczne
    17. N Seminarium dyplomowe
    18. N-MD+MB Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych
    19. N-MC+MD+MP Materiałoznawstwo i technologie specjalne w energety ce
    20. N-MD Finansowanie rynku OZE
    21. N-EE+BD Sieci energetyczne
    22. N-MD Poszanowanie energii
    23. N-MD Organizacja i prawo w energetyce
    24. N-MI Automatyzacja procesów energetycznych
  5. Przedmioty specjalnościowe - studia inżynierskie
   1. Specjalność: komputerowe wspomaganie wytwarzania - Ti
    1. Ti-MC/MO Technologiczne bazy danych
    2. Ti-MO/MP Zaawansowane systemy CAD/CAM
    3. Ti-MT Oprzyrządowanie technologiczne
    4. Ti-MT Projektowanie procesów technologicznych
    5. Ti-MO Maszyny sterowane CNC
    6. Ti-MO Programowanie maszyn sterowanych CNC
    7. Ti-MO Współrzędnościowa technika pomiarowa
    8. Ti- Praca przejściowa
    9. Ti- Seminarium dyplomowe
    10. Ti-MO Modelowanie wyrobów
    11. Ti-MO Obróbkowe bazy danych
    12. Ti-MO Programowanie obróbki w systemie Unigraphics
    13. Ti-MO Programowanie interfejsów
    14. Ti-MO Programowanie obrabiarek CNC
    15. Ti-MO Automatyczne program. obrabiarek NC
    16. Ti-MK Zaawansowane metody modelowania CAD
    17. Ti-MA Metoda elementów skończonych
    18. Ti-MP Komputerowe wspomaganie projektowania prefabrykatów
    19. Ti-MT Komputerowe wspomaganie technologii
    20. Ti-MT Zintegrowane systemy zarządzania produkcją
    21. Ti-MP Wybrane zagadnienia z przeróbki plastycznej
    22. Ti-MP SYSTEMY CAx W PRZERÓBCE PLASTYCZNEJ
    23. Ti-MP SYSTEMY CAx W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH
    24. Ti-MP MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
    25. Ti-MC Materiały narzędziowe
    26. Ti-MC Obróbka cieplna i powierzchniowa
    27. Ti-MC Dobór materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
    28. Ti-MC Metody badań materiałów
    29. Ti-MT Technologia obróbki powierzchniowej
    30. Ti-MT Modelowanie i optymalizacja technologii
    31. Ti-MT Komputerowe wspomaganie projektowania
    32. Ti-MT Komputerowe wspomaganie produkcji
    33. Ti-MT Normalizacja, akredytacja certyfikacja
    34. Ti-MT Sterowanie i zarządzanie jakością
    35. Ti-MT Standaryzowane systemy zarządzania
    36. Ti-MT Projektowanie i wdrażanie systemów jakości
    37. Ti-MT Projektowanie procesów technologicznych montażu
    38. Ti-MT Projektowanie wyposażenia do montażu
    39. Ti-MT Projektowanie organizacji montażu
    40. Ti-MT Komputerowe wspomaganie projektowania
    41. Ti-MT Zarządzanie produktem
    42. Ti-MT Organizacja procesów produkcyjnych
    43. Ti-MT Projektowanie procesów pomocniczych
    44. Ti-MT Zarządzanie technologią w przygotowaniu produkcji
    45. Ti-MG Komputerowe wspomaganie procesów odlewniczych
    46. Ti-MG Specjalne metody odlewania
    47. Ti-MG Nowoczesne urządzenia i osprzęt odlewniczy
    48. Ti-MG Kontrola i zapewnienie jakości w odlewnictwie
    49. Ti-MG Komputerowe wspomaganie procesów spawalniczych
    50. Ti-MG Nowoczesne urządzenia i osprzęt spawalniczy
    51. Ti-MG Badania niszczące i nieniszczące połączeń spajanych
    52. Ti-MG Zapewnienie jakości procesów spawalniczych w oparciu o wymagania norm
   2. Specjalność: pojazdy samochodowe - Si
    1. Si-ME Budowa samochodów
    2. Si-ME Silniki spalinowe
    3. Si-ME Technologia samochodów
    4. Si-ME Mechatronika samochodowa
    5. Si-ME Ekonomika i zarządzanie w transporcie
    6. Si-ME Elektrotechnika i elektronika samochodowa
    7. Si-ME Układy zasilania silników spalinowych
    8. Si-ME Materiały eksploatacyjne
    9. Si-ME Diagnostyka samochodów
    10. Si-ME Ekologia motoryzacyjna
    11. Si-ME Praca przejściowa
    12. Si-ME Teoria ruchu samochodów
    13. Si-ME Zespoły napędowe i nośne
    14. Si-ME Eksploatacja samochodów
    15. Si-ME Pojazdy specjalne i specjalizowane
    16. Si-ME Seminarium dyplomowe
    17. Si-ME Teoria ustrojów nośnych MRS
    18. Si-ME Budowa MRS
    19. Si-ME Eksploatacja MRS
    20. Si-ME Ciągniki gąsienicowe
    21. Si-ME Seminarium dyplomowe
    22. Si-ME Teoria silników spalinowych
    23. Si-ME Systemy sterowania silników
    24. Si-ME Eksploatacja silników spalinowych
    25. Si-ME Doładowanie tłokowych silników spalinowych
    26. Si-ME Seminarium dyplomowe
    27. Si-ME Teoria diagnostyki technicznej
    28. Si-ME Diagnostyka układów podwozia samochodu
    29. Si-ME Diagnostyka silników spalinowych
    30. Si-ME Normy prawne badań technicznych
    31. Si-ME Seminarium dyplomowe
   3. Specjalność: alternatywne źródła i przetwarzanie energii - Ni
    1. Ni-MB Dynamika płynów
    2. Ni-MD Wymiana ciepła i masy
    3. Ni-MD Gospodarka energetyczna
    4. Ni-MD Finansowanie rynku OZE
    5. Ni-MD+MA+MB Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych
    6. Ni Praca przejściowa
    7. Ni-MD+MB Odnawialne źródła energii i ekologiczne techniki spalania
    8. Ni Seminarium dyplomowe
    9. Ni-MD Organizacja i prawo w energetyce
    10. ORGANIZACJA MAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ENERGETYCZNYCH
    11. LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
    12. ASPEKTY ORGANIZACYJNO PRAWNE RYNKU ENERGETYKI
    13. Ni-MD Poszanowanie energii
    14. AUDYTING ENERGETYCZNY W BUDOWNICTWIE
    15. AUDYTING ENERGETYCZNY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
    16. WYSOKOSPRAWNE UKŁADY ENERGETYKI ZAWODOWEJ
    17. Ni-MI Automatyzacja procesów energetycznych
    18. AUTOMATYZACJA MAŁYCH SYSTEMÓW CIEPLNYCH
    19. AUTOMATYZACJA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH
    20. Ni-MD Alternatywne technologie energetyczne
    21. ELEMENTY ENERGETYKI JĄDROWEJ
    22. BIOPALIWA
    23. PLANTACJE ENERGETYCZNE
    24. OGNIWA PALIWOWE
    25. NIEKONWENCJONALNE UKŁADY ENERGETYCZNE POJAZDÓW
    26. ALTERNATYWNE NOŚNIKI ENERGII
    27. PODSTAWY INŻYNIERII WODNEJ
    28. PRZEMYSŁOWA ENERGIA ODPADOWA
    29. OCZYSZCZANIE SPALIN
    30. PRZETWÓRSTWO ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH
    31. TURBINY GAZOWE
    32. PALNIKI
    33. MATERIAŁOZNAWSTWO I TECHNOLOGIE SPECJALNE W ENERGETYCE
    34. MAGAZYNOWANIE ENERGII
    35. Ni-MD Alternatywne urządzenia energetyczne
    36. POMPY CIEPŁA
    37. KOLEKTORY SŁONECZNE
    38. SYSTEMY CIEPLNE MAŁEJ MOCY
    39. SIŁOWNIE WIATROWE
    40. MAŁE UKŁADY CHP
    41. MAŁE ZBIORNIKI WODNE (tylko w skojarzeniu z blokiem wykładowym „Podstawy inżynierii wodnej”)
    42. TURBINY GAZOWE (tylko w skojarzeniu z blokiem wykładowym „Turbiny gazowe”)
    43. MAŁE ELEKTROWNIE WODNE